Pierwsza reklama, którą widzi użytkownik po wejściu na stronę. Dobrze prezentuje się ze Screeningiem.

Widebanner

Specyfikacja

  • Wymiary
    • Desktop: 970×250 lub 970×300
    • Mobile: 360×300
  • Formaty grafiki: jpg, png, svg