Reklama przyklejona do dołu ekranu.


Specyfikacja techniczna

Formaty reklamy: jpg, png, svg, webp, html

Wymiary: 768×90, 320×100, 320×50, dostosowana do szerokości ekranu, max 100px wysokości

Dostępna na: android.com.pl, forum.android.com.pl