Format emitowany nad serwisem. Składa się z jednej grafiki. Standardowo pokazywana jest górna część kreacji. Po rozwinięciu pokazywana jest dolna część.

panel premium 2
panel premium expanded

Specyfikacja

panel premium mobile
panel premium destkop

Klient powinien przesłać:

  • Mobile: Grafika o wymiarach 768x385px zawierająca dwie kreacje. Obszar reklamowy powinien zajmować środkowy wycinek o szerokości 325px. Pierwsza kreacja 60px wysokości, natomiast druga 325px. Prawy górny róg obszaru reklamowego (o wysokości 40px i szerokości co najmniej 70px) powinien być miejscem dostępnym na przycisk rozwinięcia-zwinięcia. Pozostałe marginesy powinny być wypełnione tłem.
  • Desktop: Grafika o wymiarach 1920x880px zawierająca dwie kreacje. Obszar reklamowy powinien zajmować środkowy wycinek o szerokości 1200px. Prawy górny róg obszaru reklamowego (o wysokości 50px i szerokości co najmniej 90px) powinien być miejscem dostępnym na przycisk rozwinięcia-zwinięcia. Pozostałe marginesy powinny być wypełnione tłem.
  • Kolor hex tła przycisku